Onze praktijk biedt psychologische zorg voor kinderen en jeugdigen die valt onder de generalistische basis GGZ. Sinds 1 januari 2015 wordt de zorg voor cliënten tot 18 jaar gefinancierd door de gemeente. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Het eigen risico van ouders wordt niet aangesproken bij hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Praktijk De Boomgaard heeft een contract afgesloten met de gemeenten Nijkerk en Amersfoort en de omringende gemeenten (o.a.: Nijkerkerveen, Hoevelaken, Barneveld, Zwartebroek, Voorthuizen). Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft uw kind een verwijsbrief van een (huis)arts of een beschikking van het gebiedsteam nodig.

Wanneer jongeren 18 jaar worden, gaat de zorg over naar een ander bekostigingssysteem en wordt de zorg vergoed vanuit de zorgverzekering van de jongere. Praktijk de Boomgaard heeft vanaf 2018 geen contracten met zorgverzekeraars.

Indien de geboden hulp niet onder de verzekerde hulp valt, of indien u er de voorkeur aan geeft de behandeling zelf te betalen, is ons praktijktarief met ingang van 1 januari 2022: € 105,00 per sessie van 60 minuten.

Betalingsvoorwaarden

Indien een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt afgemeld, ongeacht de reden van afzegging, wordt de afspraak bij u in rekening gebracht tegen een tarief van € 60,00. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de gemeente.