Privacyreglement: Uw privacy en persoonsgegevens en die van uw kind c.q. pleegkind

Wij informeren u graag over de verwerking van persoonsgegevens binnen onze praktijk.

Persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg te kunnen verlenen. Het verwerken van deze gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Zo gaan wij met deze persoonsgegevens om:

 • De persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg kunnen verlenen.┬áDe AVG beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens.
 • Deze gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
 • De gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens en/of uw kind/pleegkind bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.
 • Als u vindt dat de gegevens die wij van u en/of uw kind/pleegkind hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen.
 • U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens en of uw kind/pleegkind te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan uw kind/pleegkind verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we de gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens of die van uw kind/pleegkind intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan de gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens of die van uw kind/pleegkind verwerken.
 • U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met de persoongegevens.
 • Uw gegevens en/of die van uw kind/pleegkind verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.